Jäsenyys

Jäsenmaksut 1.1.2022 alkaen

  • junioritäysjäsenet  (alle 18v )   59 €
  • senioritäysjäsenet  (yli 18v )     66 €


  • junioriperhejäsenet                       35,50 €
  • senioriperhejäsenet                       39 €
  • kannatusjäsenet                               30 €


Täysjäsen (seniori ja juniori) saa kaikki liiton tarjoamat jäsenedut. Perhejäsenen (seniori ja juniori) edut ovat muuten samat kuin täysjäsenellä, mutta hän ei saa Hippos-lehteä eikä hänelle voida myöntää kansallista kilpailulupaa tai toimihenkilöoikeuksia. Perhejäsenen täytyy asua samassa taloudessa täysjäsenen kanssa ja kuulua samaan seuraan kuin täysjäsen.

Uutena jäsenyystyyppinä otetaan käyttöön kannatusjäsenyys, jolla voi tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsen kuuluu vain Googwill Riders ry:hyn, mutta ei Suomen Ratsastajainliittoon. Kannatusjäsenellä voi olla halutessaan Ratsastajinliiton jäsenyys jonkin muun ratsastusseuran kautta. 

Kannatusjäsen ei voi hakea seuran jäsenelle maksettavia tukia, kuten kilpailu-, valmennus-ja koulutustuet. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua kaikkiin seuran jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin, mikäli hänellä on jonkin toisen ratsastusseuran kautta Ratsastajainliiton jäsenyys. Seuran kannatusjäsenet ja varsinaiset jäsenet saavat yhdenvertaisesti alennusta useimpien seuran tapahtumien osallistumis- sekä kilpailumaksuista.

Lisää jäseneduista voit lukea SRL:n sivuilta osoitteessa: 

https://www.ratsastus.fi/jasenelle/


Käsittelemme jäsenhakemukset viikon kuluessa niiden jättämisestä. Saat tämän jälkeen postitse kotiisi viitteellisen pankkisiirron jäsenmaksun maksua varten.


Mikäli syystä tai toisesta haluat erota seurasta, ilmoitathan siitä kirjallisesti jäsensihteerille, kiitos!