Goodwill Riders ry:n sääntömääräinen syyskokous

Tervetuloa Goodwill Riders ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 28.11.2021 kello 14. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (alla). Tarjoilujen vuoksi ilmoittautuminen keskiviikkoon 24.11.2021 kello 12.00 mennessä www-sivujen lomakkeella (https://goodwillriders.sporttisaitti.com/). Kokoukseen voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa vuonna 2021 maksaneet yhdistyksen jäsenet.

Hallitus

Lisätietoja: Sanna Sintonen (pj.) p. o4o 503 2996


Ilmoittautuminen syyskokoukseen on päättynyt! Olemme varanneet ylimääräistä tarjottavaa, joten tulehan paikalle!

Syyskokouksen asiat

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kun­­nia­pu­heen­johtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, mahdollisuus osallistua henkilövalintoihin. Valtakirjalla ei voi osallistua.